O projektu

section-cover

O čemu se radi

Unapređenje bezbednosti saobraćaja je projekat čiji je cilj jačanje kapaciteta za upravljanje bezbednošću saobraćaja u lokalnim samoupravama, uvođenje unapređenog sistema klasifikacije povreda (MAIS3+ skala povreda) i unapređenje bezbednosti putne infrastrukture, na nacionalnom i lokalnom nivou, identifikacijom i eliminacijom rizičnih deonica puteva i opasnih mesta (crnih tačaka), pomoću međunarodno priznatih alata i metodologija za unapređenje bezbednosnih karakteristika putne infrastrukture, kao što su RSA, RSI, RSIA, BSM, iRAP, itd.

Ciljevi projekta

Projekat Unapređenja bezbednosti saobraćaja sastoji se od sledećih rezultata koje treba postići na kraju projekta, uz primenu međunarodno priznatih metodologija: 

Rezultati

  • Unapređenje kapaciteta za upravljanje bezbednošću saobraćaja u lokalnim samoupravama u Republic Srbiji;
  • Uspostavljanje procesa prikupljanja podataka o MAIS3+ skali povreda;
  • Unapređenje upravaljanja putnom infrastrukturom, na nacionalnom i lokalnom nivou, i evaluacija stanja bezbednosti saobraćaja na državnim putevima u Republici Srbiji (u skladu sa Direktivom 2008/96/EC).
Sektor
  • Saobraćaj
EuropeAid referenca
EuropeAid/139317/DH/SER/RS; Ugovor o pružanju usluga broj: 2019/408-104
Komponente
  • Unapređenje kvaliteta, bezbednosti i kapaciteta putne mreže u transportnom sektoru
  • Unapređenje razvoja glavne regionalne mreže saobraćajnica u jugoistočnoj Evropi, sa posebnim naglaskom na bezbednosti saobraćaja
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
2.049.940 €
Pregovaračko poglavlje
  • 14 - Transport,
  • 18 - Statistika,
  • 21 - Transevropske mreže
Vreme implementacije
Avgust 2019. - Avgust 2021.
Korisnik
MGSI, JPPS, ABS, MZ, MUP-USP, lokalne samouprave
Implementiran od strane
Ovaj projekat sprovodi Konzorcijum predvođen kompanijom SAFEGE