Sprovođenje

SAFEGE

Konsultanti

Alan Ross

Ekspert za upravljanje bezbednošću saobraćaja - KE1 - TL

Dragoslav Kukic

Ekpert za bezbednost saobraćaja na putevima i stručnjak za baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja na putevima - KE2 - DTL

Dejan Jovanov

Ekspert za bezbednost putne infrastrukture - KE3